Det var en gang

ET ØNSKE OM EN MENINGSFULL HVERDAG

Det hele startet med et par unge voksne som var lei av køen ut av hovedstaden. Som ville bruke tiden på andre ting enn det de fant i byen. Og som hadde et småbruk i slekta der jorda hadde vært bortleid til naboen siden 1969.


Vi flyttet inn på Sørumgården i 2011, og pendlet begge til Oslo det første året. Fornøyde med det avslappende landlivet, og med jobbene i byen enn så lenge. Planen om gårdsdrift tok først form mens  den blivende bonden gikk hjemme i mammapermisjon med første barnet. Givende stillinger for en master i miljøfilosofi med journalistiske tilbøyeligheter vokser ikke på trær i Øvre Eiker, og pendling med barn er komplisert. 

Etter mye forskning, beskuing og tankevirksomhet falt vi ned på hageblåbær, jordbær og pære. Valget ble gjort på grunnlag av informasjon om  jordsmonn, klima og andre produsenter i området. Vi ville jo gjerne ha noe annet enn det det allerede fantes mye av, men samtidig velge vekster som trives i jorden vår og som tåler kulde og snø.

1700 blåbærbusker ble plantet i juni 2014, da mellomste barn var bare seks uker. Han var en baby som sov mye, og mor kom raskt i form etter den fødselen.  8000 jordbærplanter ble plantet i september samme år, og i august 2017 kom endelig pæretrærne i jorden, da med lillesøster i 28. uke i mammas mage.

To hester, en hund, en katt og et varierende antall sauer og høner gir oss henholdsvis glede, hodebry, færre gnagere på låven, gjødsel, kjøtt, skinn, egg og totalt sett liten mulighet til å kjede seg. Vi har også et varierende antall (under ti) bikuber som gir oss masse deilig honning og hjelper til med bestøvning så vi får fin frukt og masse blåbær.

Det avslappende landlivet vinket vi farvel til da vi startet opp gårdsdriften. Vi har gått fra forutsigbar hverdag og god lønn til  stadig nye utfordringer og usikker inntekt. Overgangen falt seg naturlig, om ikke enkel. Den har krevd store investeringer; økonomiske, fysiske og mentale. Og resultatet er en form for frihet i forpliktelsene og fritid i arbeidet. Selv om det alltid er noe man ikke rekker å gjøre, så har vi ikke dårlig tid. Og selv om vi ikke nødvendigvis kan reise avgårde når vi vil, så ligger det en følelse av frihet i det å ha sin arbeidsplass på jordene rundt eget hus. 

Sist men ikke minst gir det enorm glede når avlingene høstes. Fantastiske smaker og høy kvalitet, produsert uten skadelige stoffer på en måte som bevarer matjorda. Vi har funnet vår meningsfulle hverdag på et 67 dekar stort småbruk i Øvre Eiker.